Heerlijke rechten zijn die rechten die gekoppeld waren aan een specifieke heerlijkheid.