Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Groninger Archieven is het informatiecentrum voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen. Archieven, boeken, kranten, kaarten, foto’s, films, video’s en geluidsopnames vertellen het verhaal van Groningen van de Middeleeuwen tot nu.

De archiefdienst fungeert in formele zin als Rijksarchief in de provincie Groningen en als Gemeentearchief van de gemeente Groningen. Vanuit die functies beheert de Groninger Archieven enerzijds archieven en collecties afkomstig van rijks-, provinciale en particuliere instellingen met als werkgebied de provincie Groningen of voorgangers daarvan, en anderzijds van de gemeente Groningen (en eventueel daarin opgegane gemeenten) en particuliere instellingen en personen uit die gemeenten, zoals huizen, families, bedrijven, kerken, scholen, verenigingen en stichtingen.

Contact

Adres:

Cascadeplein 4
9726 AD Groningen

Telefoon:

050-5992000

E-mail:

info@groningerarchieven.nl

Web:

Groninger Archieven

Social links:

Online Genealogisch Onderzoek

Alle Groningers

Bronnen

Voor het genealogisch onderzoek van de Stichting Voorouder is gebruik gemaakt van deze bronnen die beschikbaar zijn bij het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.