Een grafboek (grafregister) is een boek waarin per graf genoteerd werd wie erin begraven lagen.

De inhoud van deze grafboeken kan verschillen. Soms werd erbij vermeld wie de overgebleven familieleden waren.

Er werd ook vermeld wie de eigenaar of huurder van het graf was. Soms wordt er de begraafdatum bij vermeld.

De oudste bewaarde grafregisters komen uit het einde van de zestiende eeuw.