Een gildenboek was een boek met daarin de keuren en statuten, de namen van de leden en leerlingen en de geschiedenis van een gilde.