De gezinskaart was een onderdeel van de bevolkingsregistratie in Nederland tussen 1920 en 1939.

De gezinskaart verving het tot dan toe gebruikte gebonden boek en werkte op basis van een losbandig kaartsysteem.

Per gezin werd een kaart gemaakt en de wijzigingen werden op de betreffende gezinskaart aangetekend.