Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen twee personen. Het geregistreerd partnerschap werd in Nederland ingevoerd op 1 januari 1998.

In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk, op de (familierechtelijke) situatie van eventuele tijdens het partnerschap geboren kinderen na.

De mannelijke partner moet de kinderen van zijn vrouwelijke partner erkennen om juridisch vader te worden. Beide partners (ook die van gelijk geslacht) hebben van rechtswege wel het gezamenlijk gezag over de binnen het partnerschap geboren kinderen tenzij een derde juridisch ouder is.

De partner die geen juridisch ouder is geldt als stiefouder, en heeft dus een onderhoudsplicht en een blijvend huwelijksverbod ten aanzien van het kind.

Bij partners van gelijk geslacht moet de partner om het juridisch ouderschap te verwerven de kinderen adopteren van de partner die al juridisch ouder is – door geboorte als het een vrouw betreft; door erkenning of juridisch vaderschap door een eerder huwelijk als het een man betreft; of in beide gevallen door een eerdere adoptie. De partners kunnen gezamenlijk adopteren.