ARA – Algemeen Rijksarchief
B – Begraafregister
BEL – belastingen

ARA = Algemeen Rijks Archief
B = Begraafregister
BEL = Belastingen
BS = burgerlijke stand
D = doopregister
DG = Doopsgezinde Gemeente
DIV = diversen
DTB = doop-, trouw- en begraafregister
EL = Evangelische Luthers
G = geboorteregister
GA = gemeentearchief
GHO = geboorte-, huwelijks- en overlijdensregister
H = huwelijksregister
HAZEA = Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen
HEL = Hersteld Evangelisch Luthers
INV = inventaris
L = lidmaatregister
MIGR = migratie
NA = notarieel archief
NH = Nederlands Hervormd
O = overlijdensregister
OV = overzicht
RA = rechterlijk archief
RBS = retroacta van de burgerlijke stand
RG = Remonstrantse Gemeente
RK = Rooms-katholiek
T = trouw- en ondertrouwregister
TT = tienjarige tafels
VOLKST = volkstellingregister
WG = Waalse Gemeente
WM = lijsten van weerbare mannen