Een geneagram is een overzichtstabel waaruit de gemeenschappelijke afstamming van twee of meer personen blijkt.

Men kan bijvoorbeeld weergeven hoe verschillende personen (b.v. met eenzelfde beroep of begaafdheid) een gemeenschappelijke voorvader hebben.