De Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is de benaming voor de boekhouding van persoonsgerelateerde gegevens die iedere Nederlandse gemeente bijhoudt omtrent alle personen die in de gemeente gevestigd zijn of waren.

Tot 1994 heette deze administratie het bevolkingsregister.