Een gaarder was een persoon die accijnzen, pachten en/of belastingen (impost) inde.