Familie is de groep personen waarmee men direct of indirect door middel van één of meer ouder-kind-relaties is verbonden.