Een executeur is degene die door de erflater is aangewezen om de erfenis af te wikkelen.