Bij erkenning neem de man, die niet getrouwd is met de moeder van zijn kind, officiëel het vaderschap op zich.

Het kind kan ook al erkend worden voordat het geboren is. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd.

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. De vader is dan verplicht om zijn kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een erfenis.

Zie ook:

  1. Wettiging
  2. Vaderschap gerechtelijk vaststellen