Het erfrecht is dat deel van het burgerlijk recht, dat de overgang van een erfenis op de erfgenamen regelt.