De erflater is de persoon, die bij zijn overlijden eigendommen en schulden nalaat.