Een erfgenaam is een persoon op die de erfenis of een evenredig deel daarvan overgaat.