Van endogamie is sprake wanneer een huwelijk wordt gesloten binnen een sociale groep.

In tegenstelling tot exogamie is endogamie meestal een feitelijk verschijnsel, zonder dat er sprake is van een uitdrukkelijk gebod.

Er bestaan verschillende vormen van endogamie waaronder:

  1. rassenendogamie (volgens etniciteit);
  2. standen- of klasse-endogamie (volgens sociale klasse);
  3. lokale endogamie (waarbij men bij voorkeur trouwt met iemand van hetzelfde dorp);
  4. stammendogamie;
  5. generatie-endogamie;
  6. kerkelijke endogamie.