Een echtscheiding is de ontbinding van een huwelijk door een rechterlijk vonnis en op de bij de wet omschreven gronden.