Een echtgenoot (echtgenote) is de persoon met wie men in het huwelijk is getreden.