Ebenbürtigkeit is ook een term die aanduidt dat een persoon gerechtigd is om een huwelijk te sluiten met een lid van een regerend, of voorheen regerend, vorstenhuis.

De term “ebenbürtig” was in gebruik om er die hoge edelen mee aan te duiden met wie een zogenaamd ebenbürtig huwelijk kon worden gesloten.

Het was een privilege van een vorst van het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie.

De tegenhanger van het “ebenbürtig” huwelijk is het morganatisch huwelijk.