de Villiers nummering is een systeem om afstammelingen van een persoon te nummeren. Het lijkt op de zogenaamde Henry nummering, behalve dat elk cijfer (of letter voor getallen groter dan 9) wordt voorafgegaan door een generatieletter.

De voorvader van een bepaalde familie, of de eerste voorouder van de familie die het land binnenkomt, krijgt de letter “a”. Hiermee wordt hij benoemd als de “a”-generatie. De “a” wordt gevolgd door een getal dat aangeeft het hoeveelste kind hij/zij was. “a3” betekent dat het kind het derde is uit de “a”-generatie. De naastoudere broer of zus wordt “a2” en de naastjongere wordt “a4”. Ze worden beschreven als a3, a4 enz.

De afstammelingen van bijvoorbeeld a3 worden als de “b” generatie aangeduid. Ze worden genummerd in de volgorde waarin zij zijn geboren –. De oudste of eerstgeborene is b1; de tweede b2; b3 enz. Kinderen die stammen uit de “b”-generatie worden de “c”-generatie en zo vervolgens. Het geslacht doet er niet toe.