d’Aboville nummering is een systeem om afstammelingen van een persoon te nummeren. Het lijkt op de zogenaamde Henry nummering, behoudens dat elk cijfer (of getal als er meer kinderen zijn dan 9) wordt gescheiden door een punt terwijl boven de 9 ook cijfers worden gebruikt.

De eerste persoon krijgt het nummer 1. Het eerste kind nummer 1.1, het tweede nummer 1.2, het derde 1.3 enz. De kinderen van 1.2 zijn 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 enzovoort. Ieder krijgt het nummer van de ouder vermeerderd met zijn of haar rangnummer in het gezin.

Wanneer een persoon dus nummer 1.4.2.8.3.5 heeft komt hij dus voor in de zesde generatie (het nummer heeft 6 cijfers) en hij is het vijfde kind van het derde kind van het achtste kind van het tweede kind van het vierde kind van de eerste persoon.

Zijn er meer dan 9 kinderen in een gezin dan gaat de nummering door met dubbele cijfers, 10, 11 enz. Dus is persoon 1.11.2.14 uit de vierde generatie en het 14e kind van het tweede kind van het 11e kind van de eerste persoon.