Een consanguiniteitstabel is een weergave waarbij men van een bepaald ouderpaar het voorgeslacht beschrijft (kwartierstaat) en daarna alle afstammelingen van die voorouders zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitwerkt.  (parenteel).

Met een consanguiniteitstabel verkrijgt men inzicht in de verwantschap die bestaat tussen personen die geen directe familie van elkaar zijn en ook niet dezelfde achternaam dragen.