Een comparant is een persoon die voor de notaris verschijnt om een verklaring af te leggen of om iets vast te laten leggen.

Dit geldt bijvoorbeeld ook bij het tekenen van een transportakte.