Chronologie (tijdrekenkunde) is de hulpwetenschap voor het lokaliseren van gebeurtenissen in de tijd.

Het woord chronologie komt van de Griekse woorden “χρονος”, wat betekent tijd en “λογος”, wat betekent wetenschap of leer.

Dankzij de chronologie kan men oude gebeurtenissen herleiden tot een moderne vorm van tijdrekening.

Zo kan de Anno Urbis Conditae jaartelling, die omstreeks 400 (na Christus) voor het eerst systematisch werd gebruikt, omgerekend worden naar de Anno Domini jaartelling aan de hand van de formule:

AD 1 = AUC 754

Andere systemen zijn bijvoorbeeld:

  1. Paasstijl jaartelling: tot 1575 was Pasen de eerste dag van het nieuwe jaar.
  2. Nieuwjaarsstijl jaartelling: vanaf 1575 werd 1 januari de eerste dag van het jaar.
  3. Gregoriaanse kalender: in 1582 werd in de Zuidelijke Nederlanden overgeschakeld van de oude Juliaanse kalender naar de nieuwe Gregoriaanse kalender.