De burgerlijke stand is het systeem van bevolkingsregistratie dat sinds 1811 door de Nederlandse overheid gehanteerd wordt.

Elke gebeurtenis met betrekking tot de burgerlijke staat van een persoon wordt in een akte vastgelegd door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de desbetreffende gemeente.

Het betreft hier gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden.

De betreffende aktes worden opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.

Openbaarheid en privacy

Voor gegevens uit de burgerlijke stand gelden beperkingen aan de openbaarheid om de privacy van nog levende personen te beschermen.

Voor geboorteaktes geldt een openbaarheidsbeperking van 100 jaar, voor huwelijksaktes 75 jaar en overlijdensaktes 50 jaar.