De burgerlijke staat is de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek.

Te onderscheiden vallen:

  1. huwelijkse staat;
  2. geregistreerd partnerschap;
  3. de zogenaamde wettige dan wel onwettige afstamming;
  4. meerder- of minderjarigheid;
  5. eventuele ondercuratelestelling;
  6. specifieke situaties van voogdij;
  7. specifieke situaties van ouderlijk gezag;
  8. nationaliteit.

De meeste gegevens van de burgerlijke staat worden bijgehouden bij de burgerlijke stand.