De boedelscheiding beschrijft hoe bezittingen van een overleden persoon onder erfgenamen worden verdeeld. In een boedelbeschrijving wordt het bezit opgeschreven, voordat de erfenis verdeeld of gescheiden kan worden.

In een akte van boedelscheiding vind je de namen van de overledene en zijn erfgenamen, met een beschrijving van hun erfdeel. De boedelscheiding wordt door de erfgenamen ondertekend.