Een boedelbeschrijving (boedelinventaris) is een beschrijving van iemands nalatenschap en wordt opgesteld wanneer een persoon is overleden.

Bij meerdere erfgenamen wordt de verdeling van eigendommen, schulden en tegoeden vastgelegd in een akte van boedelscheiding.