Een bidprentje (gedachtenisprentje) is een klein prentje dat binnen de Katholieke kerk als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen zoals doop, eerste communie, vormsel, huwelijk, priesterschap en bij een overlijden wordt uitgegeven.

Behalve de religieuze afbeelding, staat op voor- of achterzijde meestal ook een gebed.

Indien het wordt uitgegeven naar aanleiding van een overlijden worden de naam, titel, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld.

De bidprentjes worden tijdens de uitvaart aan de aanwezigen uitgedeeld.

Daar waar vroeger op dit soort bidprentjes meestal een heilige werd afgebeeld in zwart-wit maar vaak ook in kleur, wordt nu ook vaak een kruis of de overledene zelf afgebeeld.