Het bevolkingsregister is een systeem van bevolkingsboekhouding waardoor inzicht ontstaat in de omvang en samenstelling van de bevolking van een land.

Per 1 januari 1850 kregen de gemeenten de wettelijke plicht om een doorlopend bevolkingsregistratie bij te houden.

Per inwoner moest in dit bevolkingsregister worden bijgehouden:

 • achternaam
 • voornamen
 • geslacht
 • positie van elk persoon in het gezin
 • geboortedatum en -plaats
 • burgerlijke staat
 • kerkgenootschap
 • beroep
 • adres
 • datum van vestiging in de gemeente
 • vorige woonplaats
 • vertrek uit de gemeente
 • waarheen vertrokken
 • datum van overlijden

Nadat in het begin van de twintigste eeuw het gebonden boek was verdwenen en een gezinskaart (losbladig systeem) was ingevoerd, werd in 1939 de persoonskaart ingevoerd.

Met ingang van 1 oktober 1994 is de persoonskaart vervangen door de digitale persoonslijst van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.