Een bevolkingsreconstructie heeft betrekking op genealogische onderzoek dat gericht is op het in kaart brengen van de complete bevolking van een bepaald gebied (plaats, streek) over een bepaalde periode.