Bernard Heinrich Wilhelm (Henri) Berssenbrugge (Rotterdam, 13 maart 1873 – Goirle, 4 mei 1959) was een Nederlands kunstschilder en fotograaf.

Van zijn veertiende tot de leeftijd van 27 jaar volgde Henri Berssenbrugge – in stukken en brokken, want tussendoor werkte hij nog en vervulde hij enige legerdienst – lessen aan de Rotterdamse academie voor schone kunsten en techniek. Berssenbrugge noemt zichzelf aanvankelijk afwisselend schilder en fotograaf.

Op 21 maart 1901 verhuisde Henri van Rotterdam naar Tilburg, waar hij met de fotograaf Pierre Paul van Wulven (geboren te Brussel op 25 augustus 1878) een dependance van de Rotterdamse fotozaak van Adolf Héron opende.

Adolf Héron was een oom van Van Wulven. Nadat Van Wulven in 1902 terug naar Rotterdam gegaan was, zette Henri de zaak alleen voort tot hij in augustus 1906 ook naar Rotterdam vertrok. In zijn Tilburgse periode verdiende Henri zijn kost voornamelijk met portretfotografie. Hij adverteerde regelmatig in de Tilburgse kranten. In zijn Tilburgse periode fotografeerde Henri Berssenbrugge in Tilburg en de nabije omgeving boeren aan de arbeid, landarbeiders, moeder met hun kroost, spelende kinderen, thuiswevers en zigeuners.

Van 1906 tot 1916 woonde hij in Rotterdam. In 1916 verhuisde hij naar Den Haag, waar hij in 1919 met Joanna Melis trouwde. Tijdens de belangrijkste periode van zijn actieve leven werkte Henri in zijn studio aan de Zeestraat 65 in Den Haag. Aan de Zeestraat was ook (en is nog steeds) het beroemde panorama Mesdag te zien en er waren veel kunsthandelaars werkzaam. Op die manier lokte Henri het burgerlijke en artistieke publiek van de stad, alsook de acteurs.

In 1921 liet hij zijn fotoatelier in Den Haag herinrichten door de architect Jan Wils en de schilder Vilmos Huszár. Na voltooiing opende hij het atelier een aantal dagen voor de pers, waardoor het uitgebreid in de bladen aan de orde kwam. Ook stelde hij eind dat jaar het atelier ter beschikking aan de Haagsche Kunstkring, voor het houden van een tijdelijke tentoonstelling. De Haagse Kunstkring is een vereniging in Den Haag voor en van kunstenaars en kunstliefhebbers. Onder de leden zijn beeldende kunstenaars, architecten, schrijvers, voordrachtskunstenaars, fotografen, musici en vormgevers.

Henri maakte portretten in opdracht, fotografeerde de typische landschappen van Brabant, Rotterdam, volkse gebruiken, zigeuners, mensen in de drukke stad, de nacht, folkloristische evenementen, theater, dansers, naakten, stillevens, handen en zichzelf. Henri een man van weinig woorden tenzij men hem vragen stelde over zijn werk. De kunst van Henri was gebaseerd op weglaten.

Toen na de jaren twintig de picturale fotografie al had afgedaan in Europa, nam Henri ook de eigenheid van de modernistische fotografie over: hij gebruikte teksten, industriële voorwerpen en eigentijdse situaties als onderwerp voor zijn foto’s. Hij hield de camera scheef, maakt fotogrammen en solarisaties.

Op die manier sloot hij zich aan bij de nieuwe mode, maar dan wel met de verworvenheden van zijn klassieke opleiding en inborst. Zo komt het dat het werk van Henri Berssenbrugge een tamelijk homogene eenheid vormt. Henri had over het algemeen meer belangstelling voor mens en cultuur dan voor natuur.