Kwartierherhaling

Kwartierherhaling is het verschijnsel dat eenzelfde persoon meerdere keren in een kwartierstaat voorkomt.

Details

Kwartierstaat

Een kwartierstaat is een overzicht met alle voorouders van een persoon, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

Details

Kwartierverlies

Kwartierverlies is een verschijnsel in de genealogie waarbij een kwartierstaat wordt opgemaakt en men niet in staat is om een bepaalde voorouder op te sporen.

Details

Leenstelsel

Het leenstelsel was een systeem waarbij de leenheer zich van de persoonlijke afhankelijkheid van zijn vazallen of leenmannen verzekerde door het uitgeven van lenen.

Details

Legaat

Een legaat is de bepaling in een testament waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten.

Details

Legataris

Een legataris is iemand die eigendommen of geld krijgt uit een erfenis van een overleden persoon.

Details

Lidmaat

Een lidmaat is een persoon die belijdenis heeft en daarna is aangenomen tot lid van de kerkelijke gemeente.

Details

Lidmatenregister

Het lidmatenregister van een kerkelijke gemeente was het register waarin werd bijgehouden welke leden belijdenis hadden gedaan.

Details

Maand

Een maand is een tijdseenheid die oorspronkelijk was gebaseerd op de omlooptijd van de maan.

Details

Matrilineaire afstamming

Matrilineaire afstamming is het systeem van afstammingsbepaling waarbij de dochter of zoon lid wordt van de afstammingsgroep van de moeder.

Details

Matrilineaire stamreeks

Een matrinlineaire stamreeks is een genealogisch overzicht waarin geprobeerd wordt de afstammingslijn van een proband langs de moederlijke lijn in kaart te brengen.

Details

Matroniem

Een matroniem is een persoonsnaam ontleend aan de voornaam van de moeder.

Details

Memorie van successie

Een memorie van successie is een document dat werd opgemaakt na iemands overlijden voor bepaling van de te betalen successiebelasting door de erfgenamen.

Details

Militiebewijs

Een militiebewijs is het document dat de aanstaande bruidegom tot 1911 moest inleveren om aan te tonen dat hij aan zijn militaire verplichtingen had voldaan, hiervan was vrijgesteld of was uitgeloot.

Details