Huwelijkse staat

De huwelijkse staat is de formele positie van een getrouwd persoon in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek.

Details

Huwelijkstoestemming

Huwelijkstoestemming is de toestemming die huwelijkskandidaten jonger dan 30 jaar moesten krijgen van beide ouders om in het huwelijk te mogen treden.

Details

Iconografie

Iconografie betreft de beschrijving van een afbeelding die op een persoon of een voorwerp betrekking heeft.

Details

Inteelt

Inteelt betreft de voortgezette vermenigvuldiging van onderling nauw verwante personen.

Details

Jaartelling

Een jaartelling is een systeem van tijdrekening waarbij men de tijd rekent in jaren. Een jaar bestaat in de meeste jaartellingen uit twaalf maanden.

Details

Juliaanse kalender

De Juliaanse kalender is de van oorsprong Romeinse kalender die vervolgens gebruikt werd in het grootste deel van de christelijke wereld.

Details

Kalender

Een kalender is een systeem voor het indelen van de tijd in perioden, zoals jaren, maanden, weken en dagen.

Details

Kekulé systeem

Het Kekulé-systeem is een systeem voor het overzichtelijk weergeven van een kwartierstaat.

Details

Kerkelijk huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is binnen de christelijke traditie een verbintenis tussen een man en een vrouw die bezegeld wordt in het bijzijn van God en zijn gemeenschap of gemeente.

Details

Kerkgenootschap

Een kerkgenootschap is een zelfstandige organisatie die een kerk of godsdienstige gemeenschap vertegenwoordigt.

Details

Kinderhuwelijk

Een kinderhuwelijk is een huwelijk waarbij één of beide huwelijkspartners minderjarig zijn.

Details

Kleindochter

Een kleindochter is voor een grootouder een vrouwelijk kind van een zoon of dochter.

Details

Kleinkind

Een kleinkind is voor een grootouder een kind van een zoon of dochter.

Details

Kleinzoon

Een kleinzoon is voor een grootouder een mannelijk kind van een zoon of dochter.

Details