Halfzus

Een halfzus of halfzuster is een vrouwelijk familielid met wie men één ouder gemeen heeft.

Details

Heerlijkheid

Een heerlijkheid was een zelfstandig gebied met eigen wetten, bestuurders en rechtspraak. Zij werden zo genoemd omdat één persoon, de ‘heer’ er het gezag uitoefende.

Details

Henry nummering

Het Henry nummersysteem is een manier om afstammelingen van een persoon te nummeren.

Details

Heraldiek

Heraldiek is de wetenschap, die het ontstaan, de ontwikkeling, het gebruik, het recht op en de reglementering van, alsmede de beschrijving van het wapen bestudeert.

Details

Hodoniem

Een hodoniem of straatnaam is een woord om wegen te kunnen aanduiden. Het vormt een onderdeel van de toponymie.

Details

Homohuwelijk

Het homohuwelijk is een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht.

Details

Honderdste penning

De honderdste penning was een belastingmaatregel die werd ingevoerd in 1569 door de hertog van Alva.

Details

Huwelijk

Het huwelijk is een wettelijk geregelde, formele samenlevingsvorm tussen twee personen.

Details

Huwelijk met de handschoen

Een huwelijk met de handschoen is een huwelijkssluiting waarbij een van de partners niet aanwezig kan zijn en wordt vervangen door een gevolmachtigde.

Details

Huwelijksaankondiging

Huwelijksaankondiging was de voorgeschreven bekendmaking van een voorgenomen huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Details

Huwelijksafkondiging

Huwelijksafkondiging was de voorgeschreven bekendmaking van een voorgenomen huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Details

Huwelijksakte

Een huwelijksakte is een akte die wordt opgemaakt na de voltrekking van het huwelijk door het bruidspaar ondertekend.

Details

Huwelijksbeletsel

Huwelijksbeletsel betreft de wettelijke reden(en) tegen het sluiten van een huwelijk, het ontbreken van één of meer wettelijke vereisten, hoedanigheden of omstandigheden daarvoor.

Details

Huwelijksbijlagen

Huwelijksbijlagen zijn de bewijstukken, die bruid en bruidegom bij de gemeente moeten inleveren om te kunnen trouwen.

Details