Erfrecht

Het erfrecht is dat deel van het burgerlijk recht, dat de overgang van een erfenis op de erfgenamen regelt.

Details

Erkenning

Bij erkenning neem de man, die niet getrouwd is met de moeder van zijn kind, officiëel het vaderschap op zich.

Details

Executeur

Een executeur is degene die door de erflater is aangewezen om de erfenis af te wikkelen.

Details

Exogamie

Exogamie is de regel niet te trouwen met iemand uit dezelfde groep (gezin, familie, clan).

Details

Familie

Familie is de groep personen waarmee men direct of indirect door middel van één of meer ouder-kind-relaties is verbonden.

Details

Filiatie

Filiatie is de formele verwantschap tussen twee personen. Deze relatie wordt ook wel een familierechtelijke betrekking genoemd.

Details

Gaarder

Een gaarder was een persoon die accijnzen, pachten en/of belastingen inde.

Details

Geboorteakte

Een geboorteakte is een akte die wordt opgemaakt naar aanleiding van de aangifte van de geboorte van een kind.

Details

Gemeentearchief

Een gemeentearchief is de algemene naam van de gemeentelijke dienst waar een gemeente zijn archieven kan onderbrengen.

Details

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is de benaming voor de boekhouding van persoonsgerelateerde gegevens die iedere Nederlandse gemeente bijhoudt omtrent alle personen die in de gemeente gevestigd zijn of waren.

Details

Geneagram

Een geneagram is een overzichtstabel waaruit de gemeenschappelijke afstamming van twee of meer personen blijkt.

Details

Genealogie

Genealogie, sibbekunde of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek en afstamming.

Details