Burgerlijke staat

Burgerlijke staat is de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek.

Details

Burgerlijke stand

De burgerlijke stand is het systeem van bevolkingsregistratie dat sinds 1811 door de Nederlandse overheid gehanteerd wordt.

Details

Cartularium

Een cartularium is een register waarin kopieën van oorkonden werden opgeschreven.

Details

Chronologie

Chronologie of tijdrekenkunde is de hulpwetenschap voor het lokaliseren van gebeurtenissen in de tijd

Details

Cognaat

Een cognaat is een bloedverwante langs moederszijde.

Details

Comparant

Een comparant is een persoon die voor de notaris verschijnt om een verklaring af te leggen of om iets vast te laten leggen.

Details

Complementaire filiatie

Complementaire filiatie betreft de relatie bij unilineaire afstamming met verwanten die niet tot de eigen verwantschapsgroep behoren.

Details

Consanguiniteistabel

Een consanguiniteitstabel is een weergave waarbij men van een bepaald ouderpaar de voorouders beschrijft en daarna alle afstammelingen van die voorouders zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitwerkt.

Details

Crematie

Crematie is een vorm van lijkbezorging waarbij het lichaam van de overledene wordt verbrand.

Details

d’Arboville nummering

d’Aboville nummering is een systeem om afstammelingen van een persoon te nummeren. Het lijkt op de zogenaamde Henry nummering.

Details

de Villiers nummering

de Villiers nummering is een systeem om afstammelingen van een persoon te nummeren. Het lijkt op de zogenaamde Henry nummering

Details

Dochter

Een dochter is een nakomelinge van het vrouwelijk geslacht.

Details

Doop

De doop is de rituele handeling die de intrede in een geloofsgemeenschap symboliseert.

Details