Begraafregister

Een begraafregister is een register van een kerkgenootschap waarin de begravingen in of bij de kerk werden geregistreerd.

Details

Begrafenis

Een begrafenis is het geheel van de handelingen en plechtigheden na het overlijden van een persoon dat wordt besloten met een teraardebestelling.

Details

Besnijdenisregister

Een besnijdenisregister is een register waarin een synagoge vastlegde welke jongetjes wanneer werden besneden.

Details

Bevolkingsreconstructie

Genealogische onderzoek, gericht op het in kaart brengen van de complete bevolking van een bepaald gebied (plaats, streek) over een bepaalde periode.

Details

Bevolkingsregister

Het bevolkingsregister is een systeem van bevolkingsboekhouding waardoor inzicht ontstaat in de omvang en samenstelling van de bevolking van een land.

Details

Bidprentje

Een bidprentje is een klein prentje dat binnen de Katholieke Kerk als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, priesterschap en bij een overlijden wordt uitgegeven.

Details

Bijnaam

Een bijnaam is een breed bekende, niet-officiële naam van een persoon.

Details

Bilaterale afstamming

Bilaterale afstamming is afstamming waarbij de mannelijke en vrouwelijke lijn als gelijkwaardig worden beschouwd.

Details

Bloedverwantschap

Bloedverwantschap is de verhouding tussen 2 personen van wie de één van de ander afstamt of een gemeenschappelijke voorouder hebben.

Details

Boedelbeschrijving

Een boedelinventaris is een beschrijving van iemands nalatenschap en wordt opgesteld wanneer een persoon is overleden.

Details

Boedelscheiding

De boedelscheiding beschrijft hoe bezittingen van een overleden persoon onder erfgenamen worden verdeeld.

Details

Broer

Een broer is een mannelijk familielid, bij wie de verwantschap is ontstaan door het hebben van een gemeenschappelijke vader en moeder.

Details

Bruid

Een bruid is de benaming voor een vrouw op de dag dat zij in het huwelijk treedt.

Details

Bruidegom

Een bruidegom is de benaming voor een man op de dag dat hij in het huwelijk treedt.

Details