Transportakte

Een transportakte is een akte die wordt opgemaakt bij de levering van onroerende zaken.

Details

Trouwboekje

Een trouwboekje is een document dat een echtpaar van officiële instanties ontvangt bij het voltrekken van hun huwelijk.

Details

Trouwregister

Trouwregisters zijn registers van een kerkgenootschap waarin werd bijgehouden wie er in hun kerk trouwden.

Details

Twintigste penning

De twintigste penning was een belastingmaatregel die werd ingevoerd in 1569 door de hertog van Alva.

Details

Uitvaart

Een uitvaart is het geheel van de handelingen en plechtigheden na het overlijden van een persoon.

Details

Unilineaire afstamming

Unilineaire afstamming is een verwantschapssysteem van afstammingsbepaling waarbij de dochter of zoon lid wordt van de afstammingsgroep van of de vader of de moeder.

Details

Vader

Vader is de naam voor een man met nageslacht.

Details

Vaderschapsonderzoek

Vaderschapsonderzoek is het onderzoek naar de biologisch verwantschap tussen een mogelijke vader en een kind.

Details

Vaststelling vaderschap

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is een middel om een familierechtelijke band tot stand te brengen tussen de biologische vader en het kind.

Details

Vernoemen

Vernoemen is het verschijnsel dat kinderen dezelfde voornaam krijgen als een familielid.

Details

Verwantschap

Een verwantschap is een relatie tussen personen. Deze relatie kan bijvoorbeeld bestaan via een bloedverwantschap of een aanverwantschap.

Details

Verwantschapsgraad

De verwantschapsgraad is een nummer waarmee aangeduid wordt in welke mate twee personen aan elkaar verwant zijn.

Details