Stamboom

Een stamboom in de genealogie is een grafisch overzicht van voorouders, nakomelingen en hun partners in een boomvorm.

Details

Stamreeks

Een stamreeks is een genealogisch overzicht waarbij langs de lijn van de vader alle rechtstreekse mannelijke voorouders van een proband in kaart worden gebracht.

Details

Stamvader

Een stamvader is de mannelijke persoon van wie een geslacht afstamt of zich afleidt.

Details

Stiefbroer

Een stiefbroer is een broer uit een ander huwelijk van één van de ouders dan waaruit men zelf is geboren.

Details

Stiefkind

Een stiefkind is een kind uit een eerder huwelijk van de echtgenoot of partner.

Details

Stiefouder

Een stiefouder is de echtgenoot, echtgenote of partner van een van iemands ouders op grond van een later huwelijk van die ouder.

Details

Stiefzus

Een stiefzus is een zus uit een ander huwelijk van één der ouders dan waaruit men zelf is geboren.

Details

Tante

Een tante is een zus of schoonzus van iemands vader of moeder.

Details

Testament

Een testament is een document waarin iemand regelt wat er na overlijden met zijn/haar nalatenschap gebeurt.

Details

Tiende penning

De tiende penning was een belastingmaatregel die werd ingevoerd in 1569 door de hertog van Alva.

Details

Tiendenstelsel

Het tiendenstelsel is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel van de opbrengst diende te betalen.

Details

Tienjarige tafels

Tienjarige tafels zijn indices op de achternamen van de personen waarop de akten van de burgerlijke stand betrekking hebben.

Details

Toponiem

Een toponiem is ander woord voor plaatsnaam. De studie van toponiemen heet de toponymie.

Details

Toponymie

Toponymie is een tak van de taalkunde die plaatsnamen probeert op te sporen en te verklaren.

Details