Register van naamsaanneming

In het register van naamsaanneming werden de akten geregistreerd van personen die bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 nog geen achternaam hadden maar verplicht waren om een achternaam aan te nemen.

Details

Rijksarchief

Het Rijksarchief was in Nederland tot het einde van de twintigste eeuw de benaming voor de overheidsdiensten die de archieven beheerden en aan het publiek beschikbaar stelden van overheidsinstellingen en particuliere organen in een bepaalde provincie.

Details

Romeinse kalender

De Romeinse kalender is een kalendersysteem dat gebaseerd is op de maanstanden en waarbij het jaar is onderverdeeld in 12 maanden.

Details

Schepen

Een schepen was tijdens het Ancien Régime de gebruikelijke term voor een lid van het met bestuur en wetgeving belaste college van een dorp of stad.

Details

Schepenbank

Een schepenbank vormde tijdens het Ancien Régime het lokale bestuur, de voorloper van de huidige bestuurscolleges.

Details

Schijnhuwelijk

Een schijnhuwelijk is een huwelijk dat slechts formeel wordt aangegaan om zekere rechten te verkrijgen of om zich tegen iets te vrijwaren.

Details

Schoonbroer

Een schoonbroer is een mannelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap is ontstaan door een huwelijk.

Details

Schoonzoon

Een schoonzoon is de man waarmee de eigen zoon of dochter is getrouwd.

Details

Schoonzus

Een schoonzus is een vrouwelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap is ontstaan door een huwelijk.

Details