Overlijdensakte

Een overlijdensakte is de akte die wordt opgemaakt naar aanleiding van de aangifte van het overlijden van een persoon.

Details

Paastabel

De paastabel is de tabel ter bepaling van de datum van Paaszondag.

Details

Paleografie

Paleografie is een hulpwetenschap van de geschiedschrijving en houdt zich bezig met het lezen en bestuderen van vroegere handschriften en schrijfwijzen.

Details

Parenteel

Een parenteel is een genealogisch overzicht van alle nakomelingen van een man, een vrouw of een echtpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

Details

Partner

Een (levens)partner is iemand met wie men een relatie heeft en met wie men het leven deelt (of wil gaan delen).

Details

Patrilineaire afstamming

Patrilineaire afstamming is het verwantschapssysteem van afstammingsbepaling waarbij de dochter of zoon lid wordt van de afstammingsgroep van de vader.

Details

Patroniem

Een patroniem is een naam, al of niet officieel, die aangeeft hoe de vader van de naamdrager heet.

Details

Persoonsbewijs

Het persoonsbewijs was een identiteitskaart die op aandringen van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd door de Nederlandse secretarissen-generaal.

Details

Persoonskaart

De persoonskaart was een onderdeel van de bevolkingsregistratie in Nederland tussen 1938 en 30 september 1994.

Details

Persoonslijst

Een persoonslijst is het geheel aan gegevens dat over een persoon in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is opgenomen.

Details

Poorter

Een poorter is de historische benaming voor een burger die zich het poorterrecht verworven had binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen.

Details

Poorterboek

In het poorterboek van een stad werden die personen opgeschreven die tot het poorterrecht hadden verkregen, met vermelding van plaats van herkomst en soms hun beroep.

Details

Poorterrecht

Het poorterrecht is het voorrecht dat inwoners van bepaalde stad hadden verkregen ten opzichte van andere inwoners.

Details

Proband

Een proband is de persoon, die als uitgangspunt wordt gebruikt bij een genealogisch onderzoek.

Details

Regionaal Historisch Centrum

Een Regionaal Historisch Centrum (RHC) is de algemene naam van een cultuur-historische instelling die via het beheer en beschikbaarstellen van diverse historische bronnen het onderzoek naar de historie in alle mogelijke vormen wil bevorderen.

Details