Moeder

Moeder is de naam voor een vrouw met nageslacht.

Details

Morganatisch huwelijk

Een morganatisch huwelijk is een in de Europese adel vroeger niet zelden voorkomende vorm van huwelijk waarbij een der beide partners van lagere stand was dan de ander.

Details

Naamkunde

Naamkunde is de taalkundige discipline die zowel de persoonsnaamstudie als de plaatsnaamkunde omvat.

Details

Nageslacht

Onder nageslacht worden de nakomelingen van een bepaald persoon verstaan.

Details

Neef

Een neef is de aanduiding voor een familierelatie.

Details

Neef-nicht huwelijk

Een neef-nichthuwelijk is de aanduiding voor een huwelijk tussen twee personen die neef en nicht van elkaar zijn.

Details

Nicht

Een nicht is de aanduiding voor een familierelatie.

Details

Ondertrouw

Ondertrouw is de benaming die gebruikt wordt voor het aangeven van het voornemen om te trouwen.

Details

Oom

Een oom is een broer of schoonbroer van iemands vader of moeder.

Details

Oorkonde

Een oorkonde is een officieel, schriftelijk document dat bedoeld was om te dienen als bewijs van een rechtsgeldige afspraak tussen twee of meer personen.

Details

Ouder

Een ouder is een individu dat een of meerdere nakomelingen heeft.

Details

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag betekent dat men beslissingen mag nemen over de opvoeding en de verzorging van het kind.

Details

Overerving

Overerving is het doorgeven van bezit, titels, schulden en verplichtingen (de nalatenschap) na de dood van een individu.

Details