Aanverwanten

Aanverwanten zijn personen die aan elkaar verwant zijn door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Details

Aanverwantschap

Aanverwantschap is de verwantschap die ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Details

Achternaam

De achternaam(familienaam, geslachtsnaam) is het gedeelte van de persoonsnaam dat men heeft ontvangen van de voorgaande generatie.

Details

Adoptie

Adoptie is het wettelijk aannemen van een persoon als kind.

Details

Afstamming

Afstamming betreft de relatie tussen ouders en kinderen die door geboorte is ontstaan.

Details

Agnaat

Een agnaat is een bloedverwant langs vaderszijde.

Details

Akte

Een akte is een ondertekend en gedagtekend geschrift waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen zijn vastgelegd.

Details

Akte van indemniteit

Een akte van indemniteit was een verklaring van de diaconie of het gerecht van de plaats van herkomst van nieuwe ingezetenen, dat deze de eventueel noodzakelijke bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor hen zouden betalen.

Details

Ancien Régime

Het Ancien Régime betreft die administratieve en rechterlijke instellingen die na de Franse invasie van 1794-1795 en de uitroeping van de Bataafse Republiek werden opgeheven.

Details

Anno Domini jaartelling

De Anno Domini jaartelling is de jaartelling die door de Scytische monnik Dionysius Exiguus werd gecreëerd als hulpmiddel bij het opstellen van zijn paastabel.

Details

Antroponymie

Antroponymie is de studie naar de oorsprong van de voor- en achternamen van mensen.

Details

Attestatie

Een attestatie is een document dat personen of gezinnen mee kunnen krijgen wanneer ze overgaan van de ene kerk naar de andere.

Details