Een begraafregister is een register van een kerkgenootschap waarin de begravingen in of bij de kerk werden geregistreerd.

Voorschriften voor het bijhouden van doop- en trouwregisters zijn tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) vastgesteld. Over het bijhouden van begraafregisters heeft het Concilie geen uitspraak gedaan.

Kerken hadden elk een eigen manier om begravingen te registreren. Wat er precies in een begraafregister staat, verschilt daarom van plaats tot plaats. Meestal zijn de volgende gegevens genoteerd:

  • datum van de begraving;
  • na(a)m(en) van degene die begraven werd;
  • een familierelatie van de overledene, zoals een partner of een ouder.

Soms zijn de kosten van de begraving toegevoegd.