Een attestatie is een document dat personen of gezinnen mee kunnen krijgen wanneer ze overgaan van de ene kerk naar de andere.

Het nut van het attestaat is dat het kerkgenootschap waar men terecht komt, op de hoogte is van de geestelijke staat van de nieuwe leden, zodat de nieuwe leden goed kunnen worden opgevangen in hun nieuwe omgeving.

De attestatie bevat een korte beschrijving van de reden waarom de attestatie is uitgegeven en bevat verder onder meer de volgende gegevens:

  • namen van de betreffende persoon of gezin
  • geboortedatum
  • doop- en belijdenisdatum (indien aanwezig)
  • eventuele kinderen

Doorgaans wordt een attestatie uitgegeven op het moment dat een persoon of gezin – bijvoorbeeld door verhuizing – vertrekt naar een andere kerkelijke gemeenschap die tot hetzelfde kerkgenootschap behoort als de kerk waaruit men afkomstig is.