Antroponymie is de studie naar de oorsprong van de voor- en achternamen van mensen. Het is een onderdeel van de naamkunde, de studie van eigen namen.

Tot de antroponymie behoren de volgende deelgebieden:

  1. voornamen
  2. achternamen