De Anno Urbis Conditae jaartelling (AUC) is een jaartelling waarbij de stichting van de stad Rome als uitgangspunt werd genomen. Deze vond volgens de overlevering plaats in 753 v.Chr.

De moord op Julius Caesar in 44 v.Chr. bijvoorbeeld zou volgens deze jaartelling plaats hebben gevonden in AUC 709.

De Anno Urbis Conditae jaartelling werd omstreeks het jaar 400 door de Iberische historicus Orosius geherïntroduceerd en systematisch gebruikt.

Echter, naarmate men meer gebruik ging maken van de Anno Domini jaartelling als systeem voor het dateren van historische en van actuele gebeurtenissen, raakte de Anno Urbis Conditae jaartelling in ongebruik.