Het Ancien Régime betreft die administratieve en rechterlijke instellingen die na de Franse invasie van 1794-1795 en de uitroeping van de Bataafse Republiek werden opgeheven.

Deze opheffing van het Ancien Régime had vele maatschappelijke en bestuurlijke gevolgen waaronder:

  1. Heerlijkheden werden opgeheven en vervangen door één algemeen lokaal bestuursmodel, de gemeente. Gemeenten werden gegroepeerd in gerechtelijke kantons en arrondissementen, die op hun beurt bij nieuw gecreëerde departementen – later opnieuw provincies genoemd – werden ondergebracht;
  2. Plaatselijke schepenbanken werden vervangen door centraal bestuurde gerechtshoven;
  3. Invoering van de burgerlijke stand ter vervanging van de voorheen door de kerk bijgehouden DTB-registers;
  4. Opheffing van het leenstelsel;
  5. Opheffing van het tiendenstelsel;
  6. Koninklijk domein werd staatseigendom;
  7. Afschaffing van ambtelijke en adellijke titels;
  8. Afschaffing van het gewoonterecht en invoering van de Code Napoléon (burgerlijk wetboek);
  9. Afschaffing van de oude maatstelsels en invoering van het metriek stelsel.